Sensum AB är ett konsultföretag inom bygg- och anläggningssektorn och startades i oktober 2011.

 

Företagets huvudinriktning är projekt- och byggledningstjänster inom främst infrastruktur- och samhällsbyggnadssektorn. Verksamhetsområdet är fokuserat på Storstockholm och Mälardalsregionen.

 

Företaget består idag av 15 anställda, de allra flesta med lång erfarenhet från anläggningsbranschen som både entreprenörer och beställare.
Flera av medarbetarna har även erfarenhet från några av landets största teknikkonsultbolag.

 

Inom Sensum AB har vi som mål att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning av personal, främst inom det byggjuridiska området.
En stor kunskap inom detta område i kombination med lång erfarenhet och hög teknisk kompetens skall göra Sensum AB än starkare i framtiden.