Företagets affärsidé är att konsultera och bistå såväl statliga, kommunala som privata aktörer genom hela eller valda delar av byggprocessen.

 

Vidare skall företaget bidra till att:

 

  • Utveckla och förstärka kommunikationen mellan projekterande konsulter och våra entreprenörer. Detta för att minska fel och brister i såväl praktiska som upphandlingstekniska moment, något som i sin tur leder till ökad kvalitet och en sundare ekonomi.

 

  • Vara en drivande och ledande aktör i den föryngringsprocess som branschen idag står inför.