Sensum AB har sedan starten i oktober 2011 valt att lägga hela sitt ledningssystem som en molntjänst under företaget Barium Live´s Business Process Management System (BPMS).

 

Kortfattat innebär detta att vi i Barium Live kan bygga upp våra processer i samverkan med andra, helt versionshanterat. De olika stegen i processerna kan sedan till exempel associeras med styrande dokument och instruktioner.

 

Inom verksamheten bestämmer vi sedan själva vilka som skall ta del av våra olika processer och självklart kan vi även sprida dem utanför Barium Live! Detta system innebär bl.a. flexiblare förändringsarbete, snabba uppdateringar samt säkra backupplösningar.

 

Nyttan med körbara processer är:

 

  • Effektivisering med automatisering, självförklarande arbetsuppgifter och lättillgänglig information.
  • Kvalitetssäkring med spårbarhet.
  • Överblick som möjliggör snabb förbättring.

 

Dessutom…

 

  • Våra processer i fickan = alltid med oss.
  • Visa alla processmodeller i handflatan.
  • Öppna alla dokument knutna till processerna för instruktioner.
  • Starta en process från telefonen.