E 260 Projekt Trafikplats Rissne

E18 Hjulsta-Kista

(Trafikverket)

 

I entreprenaden ingick att bygga en ny planskild korsning i samma läge som den dåvarande befintliga korsningen mellan E18/Ulvsundavägen vid SEB:s hus i Rissne. Den komplexa trafiksituationen i en av Stockholms mest trafikerade korsningar ledde till omfattande provisoriska trafiklösningar under byggtiden. Trafikplatsens läge med dåliga geotekniska förutsättningar tillsammans med omfattande ledningsarbeten ledde till stora utmaningar i planeringen och utförandet. I entreprenaden ingick följande arbeten:

 

 • Sex större trafikomläggningar
 • Ca 4 500 m2 spont
 • Dagvattenledningar DN225 –DN1200
 • Huvudvattenledningar DN 800 samt DN 1000
 • Betongpålning 704 st
 • KC-pelare 5 330 m
 • Grundvattensänkningar
 • 50 000 m3 bergschakt i trafikmiljö
 • 45 000 m3 jordschakt
 • 68 000 m2 vägbyggnad
 • Konstbyggnad i form av två broar, fem stödmurar och tre påldäck
 • El, tele samt kanalisationsarbeten
 • Rivning av befintliga betongkonstruktioner i trafikmiljö
 • Installation av bankpålar

 

Sensum AB agerade i rollerna som ”Samordnande Byggledare” samt ”Byggledare Mark”.

 

Beställare var Trafikverket. Utfört under perioden 2010-2015

Bild4s

Bild5s

Bild6s