Slussen

(Stockholms stad)

 

Slussen är en välkänd och viktig plats med ett unikt läge i Stockholm. Nya Slussen ska bli en effektiv knutpunkt och en attraktiv mötesplats och omvandlingen är redan i full gång.

 

Inom delprojekt Land pågår en förberedande entreprenad i syfte att frigöra östra delen av Slussen från befintliga ledningar så att de stora rivningarna kan påbörjas. Entreprenaden är fylld av utmaningar och komplicerade arbetsmoment, främst ledningsomläggningar men även trafikomläggningar, pålning och spontning, bergsprängning, rivning samt stål- och betongkonstruktioner. Dessutom sker en hel del arkeologiska utgrävningar då området genom historien varit en central plats i Stockholm.

 

Sensum AB agerar i rollen ”Byggledare” i den förberedande entreprenaden.

 

Beställare är Stockholms stads Exploateringskontor.

IMG_3722