Trafikplats Hjulsta-Spångadalen

E18 Hjulsta-Kista

(Trafikverket)

 

Trafikplats Hjulsta-Spångadalen (E120) byggdes ca 300 m väster om det tidigare Hjulstakorset och utformades som en cirkulationsplats ovanför det nya läget för E18.

 

Entreprenaden omfattade bl.a. följande: motorväg (1,8 km) och lokalväg på sträckan Hjulsta till Spångadalen, betongtunnlar för E18 och lokalväg, trafikplats i Tensta med bro över E18 samt ytterligare 3 broar för gång- och cykelväg. Uppdraget krävde initialt omfattande spontningsarbeten mot befintlig omlagd E18.

 

Flera skeden av större trafikomläggningar ingick även i entreprenaden.

 

Sensum AB agerade i rollerna som ”Samordnande Byggledare” samt ”Byggledare Mark”.

 

Beställare var Trafikverket. Utfört under perioden 2009-2015.

 

Bild1s

Bild2s

Bild3s