Trafikplats Vega

(Trafikverket)

 

Trafikplats Vega är en ny trafikplats på väg 73 i Haninge kommun. Tillsammans med ombyggnaden av Handens trafikplats ska projektet förbättra framkomligheten för de boende i kommunen och främja utbyggnaden av den nya stadsdelen Vega.

 

Förutom den nya trafikplatsen kommer även nya vägar för bil, gång och cykel att byggas. Dessutom byggs flera cirkulationsplatser, broar och stödmurar samt en bullervall mot Norrby gärde.

 

Trafikplats Vega utförs som totalentreprenad och är ett av Trafikverkets BIM-projekt. Detta gör att nya arbetssätt måste utvecklas såväl i projekteringen som i produktionen.

 

Produktionsstart planeras till våren 2016. Projektet beräknas vara slutfört hösten 2018.

 

Sensum AB agerar i rollen ”Projektingenjör” i Trafikverkets projektledning.

 

Beställare är Trafikverket.

vega