Väsjön

(Sollentuna Energi AB)

 

Väsjön är ett stadsutvecklingsprojekt i Sollentuna kommun som kommer att skapa 3000 nya hem i form av småhus, radhus och flerbostadshus. Utbyggnaden sker successivt och beräknas vara klar år 2040.

 

Sensum AB ombesörjer projekt- och byggledning åt kommunens infrastrukturbolag Sollentuna Energi AB. Projektet omfattar för Sensums del projektering och byggande av VA-ledningar, pumpstationer, el- och fjärrvärmenät samt optokanalisation.

 

Sensum AB agerar i rollerna ”Projektchef”, ”Projektledare Produktion”, ”Projektingenjör”, ”Biträdande projekteringsledare” och ”Byggledare” i samtliga delområden och entreprenader i projektet.

 

Beställare är Sollentuna Energi AB. Utförs under perioden 2014-2023.

 

IMG_0356

vasjon kopia