Tjänster

Vi som arbetar på Sensum har mångårig erfarenhet av projekt- och byggledning i olika sammanhang. Allt ifrån mindre lokala projekt till större regionala infrastrukturprojekt.

 

Att konsultera oss inom dessa områden innebär konkret att du som kund kan sitta lugnt i båten. Navigeringen står vi för, utan grundstötningar…

 

Projektledning

En erfaren och framgångsrik projektledare är utan tvekan den viktigaste framgångsfaktorn för ett lyckat projekt. Exemplen är många där svaga och alltför oerfarna projektledare har lett projekt mot katastrofala resultat. Att anlita en dokumenterat framgångsrik projektledare från oss är ett säkert sätt att drastiskt minska risken och ge projektet den energi och erfarenhet som behövs för att projektet ska nå uppsatta mål.

 

Projekteringsledning
För att skapa styrning och effektivitet bör projekteringsledningen skötas av personer med gedigna kunskaper. Vårt arbetssätt är baserat på mångårig erfarenhet. Bara den som varit med tillräckligt länge kan dela upp den ofta långa byggprocessen i ett antal små, överblickbara delprojekt och samtidigt hålla fokus på helheten. Vår helhetssyn möjliggör alternativa lösningar och skapar en effektiv kostnadsstyrning för dig som beställare. Frågar du oss skulle vi nog vilja säga att detta är vår starkaste egenskap…

 

Byggledning

När ett byggprojekt befinner sig i produktionsskedet behövs en noggrann styrning och kontroll avseende tid, kvalitet, arbetsmiljö och kostnader. Detta är samlat i begreppet byggledning.
Med lång erfarenhet i bagaget har vi på Sensum möjlighet att utföra detta uppdrag i såväl stora som små projekt, enkla som komplexa.