top of page

TYRÉNS/

TRAFIKVERKET

TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN

Produktionsplanering för byggbarhet i regionalt storprojekt 

Söder om Stockholm planeras en ny trafikled mellan Södertäljevägen och Nynäsvägen, ett viktigt projekt i regionen av flera skäl. Förutom att bli en del av den yttre tvärled runt Stockholm som ska förbinda länets norra och södra halvor kommer den nya leden ersätta en befintlig vägförbindelse som är en av länets mest olycksdrabbade. Den nya hamnen Norvik i Nynäshamn ställer även krav på ökad framkomlighet för godstransporter. Dessutom blir det gång- och cykelväg längs hela den nya sträckan. 

 

I samarbete med vår partner Tyréns bidrar Sensum med några utvalda medarbetare vars gedigna bakgrund och erfarenhet från ledande ställning på entreprenörsidan nu kommer byggherren Trafikverket tillgodo vid planeringen av kommande produktion. Tätt samarbete mellan byggherre, projektörer och våra produktionsplanerare leder till byggbarhet och därmed en effektiv produktion i framtiden. 

#produktionsplanering 

bottom of page