top of page
UTBILDNINGAR OCH KURSER

Vi behöver en ny generation samhällsbyggare med tidigare generationers kunnande.

Vi på Sensum vill bidra till utvecklingen genom att erbjuda utbildningar. 

 

Vi har tagit fram en helt ny utbildning inom bygg- och projektledning i praktiken, att leda entreprenader för beställarens räkning. Något som vi upplevde saknades på marknaden.

 

Vi utbildar även inom AMA AF på grundnivå samt inom AMA och MER Anläggning på både grundnivå och fördjupningsnivå, då med inriktning mot kontraktshandlingar, produktion eller projektering.

I samarbete med Byggakademin och EGA erbjuder vi öppna kurser på distans eller på plats.

 

Det går även bra att kontakta oss direkt med förfrågningar om 
företagsanpassade utbildningar på utbildning@sensum.se

Bygg o projektledning
Image by Scott Blake

UTBILDNING

BYGG- OCH PROJEKTLEDNING I PRAKTIKEN

Kursbeskrivning

Som bygg- eller projektledare ska du ta tillvara beställarens intressen ur ett ekonomiskt perspektiv och förstås se till att du får rätt kvalitet i slutprodukten. Du är beställarens representant i det dagliga arbetet. Utbildningen behandlar just de specifika frågeställningar som det innebär att vara bygg- och projektledare hos beställare. Den vänder sig till dig som är byggledare/projektledare på beställarsidan med minst två års arbetslivserfarenhet och till dig som i dag är platschef eller arbetsledare men som ska byta till beställarsidan. Utbildningen omfattar två kursdagar och under utbildningen går vi igenom hela processen, från förfrågningsunderlag och upphandling till slutbesiktning och överlämning.

Plats och tid

Planerade öppna kurstillfällen i samarbete med Byggakademin:

 • 13-14 november 2024, lärarledd livestreamad utbildning

 • 13-14 november 2024, Stockholm

 • 20-21 november 2024, Göteborg

Anmälan

Anmälan görs via Byggakademin. Förfrågningar om företagsanpassade kurser görs via utbildning@sensum.se

AMA grundkurs
Image by Gerold Hinzen

UTBILDNING

AMA OCH MER ANLÄGGNING- Grundkurs

Kursbeskrivning

Oavsett om du är entreprenör, beställare eller konsult är AMA och MER Anläggning de regelverk man behöver ha goda kunskaper i och kunna förhålla sig till när man arbetar med förfrågningsunderlag där det ingår tekniska beskrivningar och mängdförteckningar. På grundkursen lär du dig grunderna i hur regelverken är uppbyggda, hur de hänger ihop och hur man använder dem.

Plats och tid

För närvarande håller vi grundkursen i samarbete med EGA eller företagsanpassat på förfrågan. Observera att Sensum inte håller i alla kurstillfällen hos EGA.

Anmälan

Anmälan sker via EGA. Förfrågningar om företagsanpassade kurser görs via utbildning@sensum.se

AMA AF
Books

UTBILDNING

AMA AF - Grundkurs

Kursbeskrivning

AMA AF används för att upprätta administrativa föreskrifter för entreprenader, oavsett teknikområde. Kursen behandlar grunderna i AMA-systemets uppbyggnad och funktion, hur AMA AF är kopplad till standardavtalen AB 04 och ABT 06, innehållet i AMA AF samt grundläggande beskrivningsteknik.

Plats och tid

Planerade öppna kurstillfällen i samarbete med Byggakademin:

 • 11 juni 2024, lärarledd livestreamad utbildning

 • 11 juni 2024, Stockholm

 • 24 september 2024, Göteborg

 • 4 december 2024, lärarledd livestreamad utbildning

 • 4 december 2024, Stockholm

Anmälan

Anmälan görs via Byggakademin. Förfrågningar om företagsanpassade kurser görs via utbildning@sensum.se.

Fördjupning Byggakademin
Byggarbetsplats

UTBILDNING

AMA OCH MER ANLÄGGNING-
Fördjupning 
(Byggakademin)

Kursbeskrivning Byggakademin

På denna fördjupningskurs lär du dig läsa och förstå vad som ska ingå och inte ska ingå i kontrakt och hur alla moment ska utföras, något som är fördelaktigt att kunna vid framtagning av förfrågningsunderlag och under kontraktstiden.

På kursen utgår vi från kontraktshandlingarna och fördjupar oss i respektive regelverk. Kursen vänder sig till både entreprenörer och de som beställer, projekterar, kalkylerar eller leder anläggningsprojekt. Du förväntas ha gått en grundkurs i AMA alternativt har arbetat en längre tid med AMA Anläggning och MER.

Plats och tid

Planerade öppna kurstillfällen i samarbete med Byggakademin:

​​

 • 23 april 2024, Göteborg

 • 9 oktober 2024, lärarledd livestreamad utbildning

 • 9 oktober 2024, Stockholm

 • 9 oktober 2024, Skellefteå

 • 16 oktober 2024, Göteborg

Anmälan

Anmälan görs via Byggakademin. Förfrågningar om företagsanpassade kurser görs via utbildning@sensum.se

Fördjupning EGA
Image by Ricardo Gomez Angel

UTBILDNING

AMA OCH MER ANLÄGGNING-
Fördjupning 
(EGA
)

Kursbeskrivning EGA

På fördjupningskurserna i samarbete med EGA kan du välja mellan två inriktningar: produktion respektive projektering.

 

Produktionsinriktningen fokuserar främst på sådant som kan inträffa under en entreprenad, exempelvis när omfattningen ändras eller när nya tekniska lösningar krävs och hur AMA och MER då ska tillämpas.

Projekteringsinriktningen fokuserar främst på hur du upprättar ett bra förfrågningsunderlag med tekniska beskrivningar och mängdförteckningar som överensstämmer med AMA och MER.

Plats och tid

För närvarande håller vi grundkursen i samarbete med EGA eller företagsanpassat på förfrågan. Observera att Sensum inte håller i alla kurstillfällen hos EGA.

Anmälan

Anmälan sker via EGA. Förfrågningar om företagsanpassade kurser görs via utbildning@sensum.se

bottom of page