top of page
UTBILDNINGAR OCH KURSER

Vi behöver en ny generation samhällsbyggare med tidigare generationers kunnande. Vi på Sensum vill bidra till utvecklingen inom branschen genom att erbjuda utbildningar.  Vi har tagit fram en helt ny utbildning inom byggledning, att leda anläggningsentreprenader för beställarens räkning, något som vi upplevde saknades på marknaden. Vi utbildar även inom AMA och MER Anläggning.

I samarbete med Byggakademin och EGA erbjuder vi öppna kurser på distans eller på plats.

 

Det går även bra att kontakta oss direkt med förfrågningar om företagsanpassade utbildningar på utbildning@sensum.se

Image by Mikael Kristenson

UTBILDNING

BYGGLEDARE

Kursbeskrivning

Som kundens byggledare ska du ta tillvara beställarens intressen ur ett ekonomiskt perspektiv och förstås se till att du får rätt kvalitet i slutprodukten. Du är beställarens representant i det dagliga arbetet. Utbildningen behandlar just de specifika frågeställningar som det innebär att vara byggledare hos beställare och vänder sig till dig som är byggledare/ projektledare på beställarsidan med minst två års arbetslivserfarenhet och till dig som i dag är platschef eller arbetsledare men som ska byta till beställarsidan. Utbildningen omfattar två kursdagar och under utbildningen går vi igenom hela processen, från förfrågningsunderlag och upphandling till slutbesiktning och överlämning.

Plats och tid

Planerade öppna kurstillfällen i samarbete med byggakademin:

 • 1-2 feb 2023, Uppsala

 • 25-26 apr 2023, lärarledd livestreamad utbildning

 • 25-26 apr 2023, Stockholm

 • 4-5 maj 2023, Malmö

 • 30-31 maj 2023, Göteborg

Anmälan

Anmälan görs via Byggakademin. Förfrågningar om företagsanpassade kurser görs via utbildning@sensum.se

Byggarbetsplats

UTBILDNING

AMA MER 
ANLÄGGNING 20
- Fördjupning

Kursbeskrivning

AMA Anläggning och MER är de regelverk man behöver goda kunskaper i och kunna förhålla sig till när man arbetar med förfrågningsunderlag där det ingår tekniska beskrivningar och när man arbetar i produktion med avtal där det ingår tekniska beskrivningar. På kursen utgår vi från kontraktshandlingarna och fördjupar oss i respektive regelverk. Kursen vänder sig till både entreprenörer och de som beställer, projekterar, kalkylerar eller leder anläggningsprojekt. Du förväntas ha gått en grundkurs i AMA alternativt har arbetat en längre tid med AMA Anläggning och MER.

Plats och tid

Planerade öppna kurstillfällen i samarbete med Byggakademin:

 • 12 dec, lärarledd livestreamad utbildning

 • 12 dec, Stockholm

 • 9 feb 2023, Umeå

 • 8 mar 2023, Göteborg

 • 9 maj 2023, lärarledd livestreamad utbildning

 • 9 maj, Stockholm

 • 25 maj 2023, Malmö

Anmälan

Anmälan görs via Byggakademin. Förfrågningar om företagsanpassade kurser görs via utbildning@sensum.se

bottom of page