top of page
HISTORIEN OM SENSUM
Om%20Sensum%20bw_edited.jpg

Sensum AB är ett konsultföretag inom samhällsbyggnadssektorn som startades i oktober 2011. Bilden ovan är tagen under projektet där de fyra grundarna möttes, ombyggnaden av E18 förbi Hjulsta. Alla hade de lång erfarenhet från anläggningsbranschen, som entreprenörer, konsulter och beställare, men kom från olika håll såväl geografiskt som yrkesmässigt.

 

Under arbetets gång insåg grundarna att de delade en gemensam syn på hur ett projekt ska drivas. De insåg också att ett starkt lag som jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål är nyckeln till framgångsrika projekt. Tillsammans skapade de ett företag för en ny generation samhällsbyggare med den äldre generationens kunnande.

 

Sedan Sensum startades har drivkraften alltid varit att förbättra byggbarheten genom att bidra med produktionskompetens till beställarorganisationen i ett så tidigt skede som möjligt i byggprocessen. Företagets huvudinriktning är projekt- och byggledningstjänster inom främst infrastruktur- och samhällsbyggnad.

 

Inom Sensum AB har vi som mål att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning av personal och att erbjuda kunderna de bästa lösningarna baserat på kunskap och kompetens. Vi vill också vara en drivande aktör i kompetensutvecklingen inom branschen. 

 

Sensum fortsätter att utvecklas och växa och vi har på senare tid breddat tjänsteutbudet och erbjuder nu även VA-, väg- och gatuprojektering samt utbildningar inom byggledning och AMA/MER Anläggning.

bottom of page