top of page

ARCONA

VASA REAL

Rådgivning kring komplexa markarbeten i känslig miljö 

Arcona har fått i uppdrag av SISAB att bygga om och till skolan Vasa Real vid Odenplan i Stockholm. Projektet innebär komplexa markarbeten i innerstadsmiljö, bland annat ska en underjordisk idrottshall byggas vilket innebär att spränga sig 8 meter ner i berget intill skolan.

 

Förutom de människor som bor och vistas i området behöver hänsyn även tas till allehanda ledningar, tunnlar för tunnelbana och pendeltåg samt känsliga kulturbyggnader under utförandet. Sensum har agerat rådgivare och bollplank åt Arcona under planerings- och upphandlingsfasen av markarbetena.  

 

#rådgivning 

bottom of page