top of page

SEOM

DAGVATTEN-HANTERING

Expertis och ledning inom dagvattenområdet

Sensum har stor erfarenhet att leda utredningar, projektering och projekt inom dagvattenområdet. Vi har under lång tid arbetat med alla typer av dagvattenprojekt i Sollentuna kommun, såväl inom ramen för större stadsutveckling som i befintliga ledningsnät. Vi har även tagit fram strategier, vägledningar och avtal gällande dagvattenfrågor. Vi har anställda med bred erfarenhet från ledande positioner i VA-organisationer och kan därför erbjuda en heltäckande kompetens vad gäller kommunala dagvattenfrågor på beställarsidan.

bottom of page