top of page

TYRÉNS/

TRAFIKVERKET

E18 JAKOBSBERG-HJULSTA

Program för ökad vägkapacitet i expanderade område

 

Vid Hjulsta i nordvästra Stockholm kommer en viktig knutpunkt för vägtrafik att uppstå där E18 och Förbifart Stockholm möts. Detta kommer att skapa nya mönster för resandet vilket gör att Trafikverket vill skapa smidiga och säkra trafiklösningar i området.

 

På en cirka tre kilometer lång sträcka kommer E18 att byggas ut med flera körfält samtidigt som trafikplatserna Barkarby och Hjulsta byggs om. Sensum hjälper vår partner Tyréns och Trafikverket med produktionsplanering under programskedet där projekten längs sträckan samlas ihop för att koordineras effektivt. 

#produktionsplanering 

bottom of page