top of page

TRAFIKVERKET

FÖRBIFART STOCKHOLM

Byggledning vid landets trafikintensiva pulsåder

 

Den 21 km långa väg som ska förbinda norra och södra Stockholm, till stor del i tunnel, är ett projekt som vi varit delaktiga i sedan 2015. Inledningsvis arbetade vi med produktionsplanering och sedan entreprenaderna satte igång även som byggledare för mark och VA, samordnande byggledare och datasamordnare. Våra medarbetare är alla verksamma i den södra delen av projektet, betongtunnlarna vid Skärholmen samt vägar och broar kring Vårby backe.

 

#byggledning #datasamordning #produktionsplanering 

bottom of page