top of page

STOCKHOLMS STAD

FOKUS SKÄRHOLMEN

Planering och byggledning av infrastruktur för en förnyad stadsdel 

Skärholmen är en stadsdel sprungen ur 60- och 70-talens miljonprogram som var omtalad redan när byggdes. Efter att stadsdelen väl stod klar har det dock inte byggts så mycket, något som Stockholms stad nu vill ändra på. Närheten till naturen i form av skogen och Mälarens vatten gör att utvecklingspotentialen är stor. Tillsammans med grannstadsdelarna Vårberg, Bredäng och Sätra ska Skärholmen nu förtätas och ambitionen är att minst 4000 nya bostäder ska tillkomma. 

Stora planer ställer dock stora krav på infrastrukturen i form av vägar och ledningar. Sensum bistår stadens projektledning med produktionsplanering under projekteringsfasen och med byggledning och samordning under produktionsfasen i en rad projekt i området.

 

#samordnandebyggledning #byggledning #produktionsplanering 

bottom of page