top of page

LAMBERTSSON SVERIGE AB

TRAFIKPLANERING

Stöd i trafikplanering för ledande aktör inom trafiksäkert vägarbete

Lambertsson är en av Sveriges ledande aktörer inom trafiklösningar och trafiksäkerhetanordningar. Inom branschen hjälper Lambertsson kunder som exempelvis Trafikverket, Stockholms stad och Peab med att gå igenom förfrågningsunderlag, bygghandlingar, nödvändiga dokument och regelverk för att kunna bedriva ett trafiksäkert vägarbete.

 

Lambertsson ritar trafikanordningsplaner och hjälper till med alla nödvändiga tillståndsansökningar för respektive väghållare. Sensum bistår Lambertsson med en trafikingenjör för att rita och granska trafikanordningsplaner, räkna på anbud och ta fram kalkyler för pågående och blivande projekt. I tidiga skeden bidrar Sensums trafikingenjör även med en effektiv trafik- och produktionsplanering som ökar produktiviteten och effektiviserar projekten.

bottom of page