top of page

NACKA KOMMUN

FÖRPROJEKTERING PYLONEN OCH AMPEREN

Multidisciplinärt projekteringsuppdrag i stadsbyggnadsprojekt

Sensum har fått förtroendet att ta fram förprojektering för landskap, VA, dagvatten, el/belysning och gata inom stadsbyggnadsprojekten Pylonen och Amperen i Nacka kommun. 

 

Pylonen planeras att bebyggas med punkthus norr om Orminge Centrum och det ska vara lätt att nå området med buss, bil, cykel och till fots. Stor vikt läggs vid att värna gröna miljöer. 


Amperen ligger väster om Orminge Centrum och ska bebyggas med radhus. Bebyggelsen planeras för att lätt nås med buss, bil, gång och cykel och ska möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet Skarpnäs. 

bottom of page