top of page

FLERA PROJEKT

RÅDGIVNING AMA OCH MER

Rådgvining och stöd kring viktiga regelverk i vår bransch

Sensum erbjuder utbildningar i de viktiga regelverken AMA och MER, ett bidrag till att skapa en ny generation samhällsbyggare med de tidigare generationernas kunnande. Men vi anlitas också av branschens aktörer för rådgivning och stöd i aktuella och konkreta frågor kopplade till dessa regelverk, ofta under pågående entreprenader.

 

Vi har de senaste åren hjälpt flera kunder med att tolka och reda ut innebörden i de många gånger komplexa regler som styr utförande, mätning och ekonomisk ersättning i vår bransch. Behöver du råd och stöd i sådana frågor, stora som små? Kontakta oss gärna.

bottom of page