top of page

SOLLENTUNA ENERGI & MILJÖ AB

VÄSJÖN & SÖDRA HÄGGVIK

Helhetsåtaganden i stora infrastrukturprojekt för stadsutveckling

Samarbetet med Sollentuna Energi & Miljö, SEOM, är en av våra längsta och mest betydelsefulla kundrelationer. SEOM är ett lokalt energi- och miljöbolag vars uppdrag är att utveckla, bygga och underhålla infrastruktur i Sollentuna kommun. Flera av våra medarbetare har arbetat för SEOM i många år och fått förmånen att verka i alla skeden som finns i större infrastrukturprojekt, alltifrån tidiga detaljplane- och utredningsskeden till genomförande och utbyggnad av såväl nya ledningsnät som förnyelse av befintliga.

  

Sollentuna är en expansiv kommun och Sensum har fått förtroendet att förse SEOM med kompletta projektorganisationer i två av kommunens större stadsutvecklingsområden, Väsjön och Södra Häggvik, där SEOM ansvarar för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvärme, fiber, vatten och avfallshantering till de tusentals nya bostäder som planeras.  

Genom åren har våra medarbetare arbetat kontinuerligt i roller som projektchef, projekt- och projekteringsledare, byggledare och utredare. Vi har upprättat projekt- och tidplaner, utformat avtal, genomfört förhandlingar och lett projektering, upphandling och entreprenad för ledningsnät, dammar, pumpstationer och infrakulvert. 

#projektchef #projektledning #projekteringsledning #projektering #byggledning #ledningsnät #stadsutveckling 

bottom of page