top of page

TRAFIKVERKET

TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN

Projektledning för byggbarhet i regionalt storprojekt 

Söder om Stockholm planeras en ny trafikled mellan Södertäljevägen och Nynäsvägen, ett viktigt projekt i regionen av flera skäl. Förutom att bli en del av den yttre tvärled runt Stockholm som ska förbinda länets norra och södra halvor kommer den nya leden ersätta en befintlig vägförbindelse som är en av länets mest olycksdrabbade. Den nya hamnen Norvik i Nynäshamn ställer även krav på ökad framkomlighet för godstransporter. Dessutom blir det gång- och cykelväg längs hela den nya sträckan. 

 

Sensum har varit med i projektet under lång tid, inledningsvis som produktionsplanerare och numera som projektledare produktion där medarbetare med gedigen bakgrund och erfarenhet från ledande ställning på entreprenörsidan kommer byggherren Trafikverket tillgodo. Tätt samarbete mellan byggherre, projektörer och våra produktionsplanerare har lett till byggbarhet och därmed en effektiv produktion. 

bottom of page