top of page

Se framtidens infrastruktur - under jorden

Nu finns möjlighet att titta närmare på hur en infrakulvert fungerar. Från och med mitten av maj finns en prototyp placerad utanför Sollentuna kommunhus.Den 11 maj finns vi dessutom på plats för att berätta om denna innovativa lösning som vi använder för att utveckla, bygga och underhålla infrastruktur på ett mer hållbart och effektivt sätt jämfört med traditionella metoder.


Detta är något som SEOM, Sollentuna Energi & Miljö, nu jobbar med i den nya stadsdel med ca 6 000 bostäder som håller på att växa fram på ett tidigare industriområde och handelsplats i Södra Häggvik. Nichlas Aldén, en av Sensums grundare och som har uppdraget som områdesansvarig på SEOM för Södra Häggvik, är den som tagit initiativet till den nya lösningen. Han såg tidigt att det inte fanns plats att på traditionellt sätt dra alla ledningar som behövdes för den enorma tillförsel av fjärrvärme, vatten och avlopp som krävs för att kunna försörja de ca 10 000 nya invånare som beräknas flytta in.


Inspirationen till den nya lösningen kommer från Linköping där ett kulvertsystem använts för att samla ledningar i. Tillsammans med det företag som tillverkat kulverten kunde SEOM utveckla en infrakulvert som passar förutsättningarna i Södra Häggvik. Resultatet är ett 3,9 meter brett rör som grävs ned i marken och blir en samlad plats för alla ledningar, inklusive fjärrvärmen.


Lösningen innebär både kortad byggtid och minskad resursanvändning. I och med att en infrakulvert har specifika ingångar så slipper man dessutom gräva upp långa vägsträckor och trädplanteringar för att komma ned och laga ledningar när det behövs. Det stor fördel, både för miljön och för Sollentunaborna.


Prototypen finns på plats utan för Sollentuna kommunhus från 11 maj och några veckor framåt. Passa gärna på att gå dit för att titta på hur den ser ut.


91 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Sensum = 30!

Kommentare


bottom of page