top of page

DS MARK&TRAFIK

LEDNINGSSYSTEM

Nytt ledningssystem för vaken entreprenör 

Goda ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, ofta kallat KMA, är numera ett måste i bygg- och anläggningsbranschen. Även mindre företag behöver ha detta på plats för att kunna delta i upphandlingar och för att möta kundernas krav.

 

Sensum har hjälpt entreprenören DS Mark & Trafik AB att ta fram ett komplett KMA-system som innehåller allt ifrån planer och policys till dokumentmallar, checklistor och rutiner. I uppdraget ingick också en kortare utbildning för personalen kring systemet och dess funktioner.

 

Med vår samlade erfarenhet från alla delar av branschen kan Sensum hjälpa både större och mindre företag med att ta fram användarvänliga ledningssystem som uppfyller dagens krav.

#arbetsmiljö #miljö #kvalitet #ledningssystem 

bottom of page