top of page

HUDDINGE KOMMUN

GLADÖ KVARN

Byggledning för ett lantligt permanentboende  

Att sommarstugeområden i goda lägen omvandlas till villaområden är en vanlig syn runt om i Stockholmsregionen då efterfrågan på småhus är stor.

Gladö kvarns fritidshusområde omvandlas sakta men säkert för att möjliggöra ett naturnära permanentboende när Huddinge växer. Som ett led i detta byggs vägar och ledningsnät för vatten och avlopp ut i området. Vi har deltagit i flera utbyggnadsetapper som byggledare för markarbeten åt Huddinge kommun.

 

#byggledning 

bottom of page