top of page

STOCKHOLMS STAD

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Projektledning i ett av Europas största stadsutvecklingsområden   

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr över hamnområdet till Loudden i söder. Här, i ett av Stockholms bästa lägen, pågår ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt.

  

Exploateringen sker till stor del på områden som tidigare använts för gasproduktion och andra industriverksamheter. Hamnens verksamhet moderniseras och koncentreras till pirerna samtidigt som container- och oljehanteringen flyttar från området. Det frigör landytor där den nya stadsdelen växer fram.

  

På många sätt är projektet typiskt för samtida stadsutveckling då det sker på mark som tidigare använts till annat. Inte sällan är det just industriområden som omvandlas vilket medför att gamla synder kommer i dagen i form av markföroreningar som inte hör hemma någonstans, men särskilt inte i ett bostadsområde med miljöprofil. 

Sensums uppdrag var projektledning inom delområde Hjorthagen, framför allt i Gasverksområdet och på delar av Bobergsgatans nya sträckning. Arbetet omfattade bland annat marksanering, nya ledningsnät samt nya gator och torg. 

#projektledning 

bottom of page