top of page

REGION STOCKHOLM

ROSLAGSBANAN

Besiktning av en upprustad klassiker 

Roslagsbanan har långa anor och är idag den sista smalspåriga järnvägen i Sverige med reguljär trafik. Det är dock inte tal om någon pensionering, tvärtom. För att öka kapaciteten har SL under flera år byggt ut dubbelspår, rustat upp stationer och även ökat säkerhet och tillgänglighet längs banan för att möta det ökade behovet av miljövänlig kollektivtrafik i norra delen av Stockholmsregionen.

Sensum har genomfört entreprenadbesiktningar av markarbeten för regionens räkning på flera olika sträckor och entreprenader längs banan, såväl järnvägssträckor som den nya depån i Molnby, Vallentuna där de nya vagnar som köpts in ska underhållas. 

 

#besiktning 

bottom of page