top of page

STOCKHOLMS STAD

NYA SLUSSEN

Byggledning med ständiga utmaningar i historisk miljö 

Slussen är en klassisk plats med ett unikt läge. Mötet mellan Mälaren och Saltsjön intill stadens historiska hjärta är på många sätt essensen av Stockholm och nya Slussen ska fortsätta att vara en effektiv knutpunkt och en attraktiv mötesplats. 

Inför de stora rivningarna av gamla Slussen krävdes det dock flera år av förberedande entreprenader i syfte att frigöra de östra delarna från befintliga ledningar. Sensum agerade som byggledare åt Stockholms stads Exploateringskontor i ett arbete fyllt av utmaningar och komplicerade arbetsmoment.

 

Förutom stora ledningsomläggningar var det även trafikomläggningar, tillfälliga bussterminaler, pålning och spontning, bergsprängning, diverse rivning samt stål- och betongkonstruktioner på menyn. Allt detta skulle ske samtidigt som omfattande arkeologiska utgrävningar pågick då platsen är späckad av stadens historia i lager på lager.

 

Erfarenheterna från bygget av nya Slussen är något som används nästan dagligen i Sensums arbete i andra projekt, på det sättet var uppdraget ett av de mest lärorika vi haft äran att ha. 

#byggledning 

bottom of page