top of page

BYGGBARHET – OVAN JORD, UNDER JORD

EN SAMHÄLLSBYGGNAD SOM HÅLLER IHOP
Image by Lukas Ganster
Image by Gunnar Ridderström
Image by Ola Grönlund
Image by Peter van der Meulen
Vårt erbjudande

VÅRT ERBJUDANDE

Image by Mike Kienle

Byggbarhet - ovan jord, under jord
Vi har en unik sammansättning av medarbetare, med lång erfarenhet av projektets alla skeden och en grundlig förankring i byggskedet. Vi hjälper er att göra rätt från början, hela vägen från det strategiska analysarbetet till de optimerade tekniska lösningarna och det effektiva genomförandet. 


Vi gör det - och vi gör det tillsammans
Vi vet att framgångsrika projekt genomsyras av förmågan till ett helhetsperspektiv med en gemensam målbild. Vi hjälper er att lyckas med samverkan mellan olika discipliner och aktörer från början och skapar förutsättningar för att hantera utmaningar och behov i projektets olika skeden.

 
Vi har kunskapen - och delar den gärna
Vi vill utveckla branschen och det svenska samhällsbyggandet i form av en ny generation samhällsbyggare med tidigare generationers kunnande. Därför erbjuder vi utbildning i AMA och MER Anläggning samt inom bygg- och projektledning i praktiken, att leda anläggningsentreprenader för beställarens räkning.

 

VAD VI GÖR

Image by Micael Widell

Sensum erbjuder konsulttjänster och utbildningar inom infrastruktur och samhällsbyggnad.

Vi har lång erfarenhet av att leda projekt i alla skeden av processen och erbjuder gärna helhetslösningar.

 

Våra tjänster: 

  • Projektledning 

  • Projekteringsledning 

  • Byggledning 

  • Produktionsplanering 

  • Besiktning 

  • VA-, väg- och gatuprojektering 

  • Rådgivningstjänster inom bland annat AMA/MER Anläggning, genomförande av entreprenader och KMA.

  • Utbildning i AMA och byggledning

HUR VI GÖR DET

Image by Jon Flobrant

Sensum erbjuder en projektmodell baserad på företagets samlade kunskap och vår grundliga förankring i byggskedet. Det spelar ingen roll när i processen vi blir delaktiga, den samlade bilden får du ändå - alltid med byggbarheten i fokus.


Lång erfarenhet får dock inte stå i vägen för nya erfarenheter och innovativa idéer. Vår modell förbättras kontinuerligt och förankras i organisationen genom vårt interna utbildningsprogram Sensumskolan. 


Vi tror på lagarbete med gemensamma mål. Vi levererar gärna sammansatta team eller en komplett organisation där vi kan ta fram hela lösningen tillsammans, med företagets samlade kompetens i ryggen.
 

AFFÄRSIDÉ

Sensum ska bidra till en effektiv och innovativ samhällsbyggnad genom att:


• skapa byggbarhet via samarbeten och öppenhet för nya idéer


• leverera anläggningar som är hållbara


• stötta våra kunder med kunskap, erfarenhet och engagemang

LÖFTE

Vi gör det och vi gör det tillsammans

 

Vi gillar kundens utmaningar och lever för att lösa de där lite knepigare problemen.

 

Vi är med kunden hela vägen, även om det kan innebära en förändring, ett svårt beslut eller en omprioritering. Du kan lita på att det vi säger blir gjort.

VISION

En samhällsbyggnad som håller ihop

Vårt jobb är att maximera värdet för kund, bransch och människa.


Vi utvecklar Sveriges samhällsbyggnad på ett ansvarsfullt och innovativt sätt.


Vi har kunskapen – och vi delar den gärna.

bottom of page