top of page

BYGGBARHET – OVAN JORD, UNDER JORD

EN SAMHÄLLSBYGGNAD SOM HÅLLER IHOP

Vi arbetar med infrastruktur och samhällsbyggnad med målet att maximera värdet för kund, bransch och människa. 

För oss innebär en samhällsbyggnad som håller ihop en väl fungerande och trygg omgivning, där vi vill bo och leva. Vi menar att en samhällsbyggnad på riktigt håller ihop först när vi förenar teknik och innovation med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.  

Samhället och tekniken skapar förutsättningar för vår vardag och tekniken ska hålla ihop länge och vara lätt att uppgradera när förutsättningarna förändras. Det innebär att vi inte kan nöja oss med att göra som vi alltid gjort, utan också att vi frågar oss vad vi kan göra bättre och hur vi kan utveckla nya lösningar. 

Vi verkar i projektets alla skeden och kan både analys och utförande, både teori och praktik. Inte minst kan vi konsten att sammanföra dem för att få rätt saker gjorda, i rätt tid och till rätt pris.

 

Det är byggbarhet - ovan jord, under jord. 

VÅRT ERBJUDANDE

VÅRT ERBJUDANDE
BYGGBARHET – OVAN JORD, UNDER JORD

Image by Mike Kienle

Byggbarhet - ovan jord, under jord

Vi har en unik sammansättning av medarbetare, med lång erfarenhet av att leda projekt i alla skeden och en grundlig förankring i byggskedet. Byggbarheten löper som en röd tråd genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Vi hjälper er att göra rätt från början, hela vägen från det strategiska analysarbetet till de optimerade tekniska lösningarna och det effektiva genomförandet. Det är därför vi kallar oss strategiska doers.

Vi gör det - och vi gör det tillsammans

Vi vet att framgångsrika projekt genomsyras av förmågan till ett helhetsperspektiv med en gemensam målbild. Vi hjälper er att lyckas med samverkan mellan olika discipliner och aktörer redan i ett tidigt skede och skapar förutsättningar för att hantera utmaningar och behov i projektets olika skeden. Vi gillar att jobba i team och hjälper er gärna med helhetslösningar i projekten. 

Vi har kunskapen - och delar den gärna

Vi vill utveckla branschen och det svenska samhällsbyggandet. Vi behöver en ny generation samhällsbyggare med tidigare generationers kunnande. Därför erbjuder vi utbildning i AMA och MER Anläggning samt inom byggledning - att leda anläggningsentreprenader för beställarens räkning.

VAD VI GÖR

Image by Micael Widell

Sensum erbjuder konsulttjänster och utbildningar inom infrastruktur och samhällsbyggnad.

 

Vi har lång erfarenhet av att leda projekt i alla skeden i samhällsbyggnadsprocessen och erbjuder gärna helhetslösningar.

 

Våra tjänster: 

  • Projektledning 

  • Projekteringsledning 

  • Byggledning 

  • Produktionsplanering 

  • Besiktning 

  • VA-, Väg- och gatuprojektering 

  • Specialist- och rådgivningstjänster inom bland annat AMA/MER Anläggning, upphandling och genomförande av entreprenader, KMA.

  • Utbildning i AMA/MER Anläggning och byggledning 

HUR VI GÖR DET

Image by Jon Flobrant

Sensum erbjuder en projektmodell baserad på företagets samlade kunskap. Det innebär att den bygger på lång erfarenhet av att leda projekt i alla skeden och har en grundlig förankring i byggskedet. 

 

Lång erfarenhet får dock inte stå i vägen för ny erfarenhet och innovativa idéer. Modellen förbättras kontinuerligt och förankras i organisationen genom vårt interna utbildningsprogram Sensumskolan

Vår process följer projektet från initiering till projektavslut, med utförliga beskrivningar av varje processteg och ett tillhörande bibliotek av mallar för de viktigaste dokumenten. Som kund har du friheten att välja vårt arbetssätt eller tillämpa valda delar i ditt eget, om du vill. 

Vår modell blickar både framåt och bakåt i alla steg i processen – vad ska göras härnäst, vad bör redan vara gjort? I linje med vår helhetssyn och strategiska tänkande ska det inte spela någon roll när i processen vi blir delaktiga. Den samlade bilden får du ändå, alltid med byggbarheten i fokus. 

Vi tror på lagarbete med gemensamma mål. I flera projekt har kunden välkomnat vår vilja att leverera sammansatta team eller en komplett organisation där vi kan ta fram hela lösningen tillsammans, med företagets samlade kompetens i ryggen. 

AFFÄRSIDÉ

Sensum ska bidra till en effektiv och innovativ samhällsbyggnad genom att:


• skapa byggbarhet via samarbeten och öppenhet för nya idéer


• leverera anläggningar som är hållbara


• stötta våra kunder med kunskap, erfarenhet och engagemang

LÖFTE

Vi gör det

 

Vi gillar kundens utmaningar och lever för att lösa de där lite knepigare problemen.

 

Vi är med kunden hela vägen, även om det kan innebära en förändring, ett svårt beslut eller en omprioritering. Du kan lita på att det vi säger blir gjort.

Och vi gör det tillsammans. 

VISION

En samhällsbyggnad som håller ihop

 

Syfte 

Vårt jobb är att maximera värdet för kund, bransch och människa.


Vi utvecklar Sveriges samhällsbyggnad på ett ansvarsfullt och innovativt sätt.


Vi har kunskapen – och vi delar den gärna.

bottom of page