top of page

Kostsamt problem gav hållbar idé

Hur kan vi hitta effektiva lösningar på de utmaningar som uppstår i projekten, trots utmaningar med tidspress och budget? 


När vi ställer den frågan till Pontus Andersson, byggledare på Sensum, svarar han med ett framgångsrikt exempel från vårt samarbete med Sollentuna Energi & Miljö AB i Sollentuna.


Projektet, som avslutades under hösten 2023, handlade om grundläggning och infrastruktur kring Väsjö Torg, ett område med utmanande markförhållanden på grund av våtmark.

”När entreprenören drog igång med utgrävningarna av marken så insåg jag att den lösning för dagvattenrening som projekterats skulle bli mycket mer komplicerad och kostsam än vad vi räknat med.”

Pontus Andersson


Men hur gjorde ni för att lösa det problemet?

”Jag är alltid intresserad av att hitta nya lösningar och i och med utgrävningarna så fick jag tid att tänka ett varv till. Jag frågade mig varför dagvattenledningarna behövde dras ända ut till sjön? Vad skulle det innebära om vi i stället valde kortare ledningar och därmed släppa dagvattnet tidigare, det vill säga i den underliggande våtmarken?”

Pontus AnderssonDen här lösningen blev bättre för miljön i och med att dagvattnet inte släpps ut direkt i Väsjön. För beställaren innebar det dessutom att en tredjedel av projektets budget kunde sparas in och användas till annat.

”Jag är glad att det blev så bra. För mig var förutsättningen jag fick tid att tänka, men också den goda dialogen vi har med både kund och entreprenör.”

Pontus Andersson

20 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page